Elektrik akımı

Elektrik akımıAkım, bir elektrik yükünün akışıdır. Elektronik devrelerde önemli bir miktardır. Bir iletkenin iki noktasına bir voltaj yerleştirildiğinde akım bir devreden geçer.

Elektron Akışı

Elektronik bir devrede akım, elektronların akışıdır. Bununla birlikte, genellikle akım pozitif yükler yönünde gösterilir. Bu aslında devredeki elektronların hareketinin tersi yönündedir.

Akım nasıl ölçülür?

Akım için standart ölçü birimi amperdir. Bazen A veya amper olarak kısaltılır. Akım için kullanılan sembol 'i' harfidir.Akım, bir elektrik devresindeki belirli bir noktadan geçen elektrik yükünün akışı olarak ölçülür. Bir amper, 1 saniyede 1 coulomb'a eşittir. Bir coulomb, standart bir elektrik yükü birimidir.

Akımı Hesaplamak

Akım, Ohm Yasası kullanılarak hesaplanabilir. Gerilim de biliniyorsa bir devrenin direncini veya direnç biliniyorsa bir devrenin gerilimini bulmak için de kullanılabilir.

Ben = V / R
burada I = akım, V = voltaj ve R = dirençAkım, aşağıdaki denklemi kullanarak gücü hesaplamak için de kullanılır:

P = I * V
burada P = güç, I = akım ve V = voltaj.

AC'ye karşı DC

Günümüzde çoğu elektronik devrede kullanılan iki ana akım türü vardır. Alternatif akım (AC) ve doğru akımdır (DC).
  • Doğru Akım (DC) - Doğru akım, elektrik yükünün bir yönde sabit akışıdır. Piller, el cihazlarına güç sağlamak için doğru akım üretir. Çoğu elektronik, dahili güç için doğru akımı kullanır ve genellikle bir transformatör kullanarak alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştürür.
  • Alternatif Akım (AC) - Alternatif akım, elektrik yükünün sürekli olarak yön değiştirdiği akımdır. Alternatif akım günümüzde çoğunlukla güç hatlarına güç iletmek için kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde akımın değiştiği frekans 60 Hertz'dir. Diğer bazı ülkeler standart frekans olarak 50 Hertz kullanır.
Elektromanyetizma

Akım, elektromanyetizmada da önemli bir rol oynar. Ampere yasası, bir elektrik akımı tarafından bir manyetik alanın nasıl üretildiğini açıklar. Bu teknoloji elektrik motorlarında kullanılmaktadır.

Güncel Hakkında İlginç Gerçekler
  • Akım akışının yönü genellikle bir okla gösterilir. Çoğu elektronik devrede akımın toprağa doğru aktığı gösterilir.
  • Bir devredeki akım, ampermetre adı verilen bir alet kullanılarak ölçülür.
  • Elektrik akımının bir telden akması bazen suyun bir borudan akması gibi düşünülebilir.
  • Bir malzemenin elektriksel iletkenliği, malzemenin elektrik akımının akışına izin verme yeteneğinin ölçüsüdür.