Elektrik 101

Giriş


Elektrik nedir?

Elektriğin temellerini anlamak için önce atomları anlamaya yardımcı olur.

Atomlar, tüm maddeyi oluşturan küçük parçacıklardır. O kadar küçükler ki, sadece kurşun kalem gibi faydalı bir şey yapmak için milyarlarca ve milyarlarcası gerekir. Atomun içinde elektron, proton ve nötron adı verilen daha küçük nesneler vardır. Elektronların negatif yükü (-) ve protonların pozitif yükü (+) vardır. Protonlar ve nötronlar, çekirdek adı verilen atomun merkezinde birbirine yapışır. Elektronlar dışarıda hızla dönerler. Protonların pozitif yükü, elektronların uçup atomu terk etmesini engeller.

Atomdaki elektronlar, elektriğin adını aldığı yerdir. Bazı elementlerde atomun dışında bir kuvvet uygulandığında gevşeyip başka bir atoma geçebilen elektronlar vardır. Bir grup atom bir arada olduğunda ve elektronlar bir atomdan diğerine aynı yönde hareket ettiğinde, buna elektrik denir. Elektrik, elektronların 'akışı' dır.

Atom hakkında daha fazla ayrıntı okuyabilirsiniz İşte .

Elektronları elektrik yapmak için nasıl hareket ettiririz?



Elektrik devresi oluşturarak elektrik yapıyoruz. Evinizdeki bir ışığı yaktığınız durumu ele alalım: Düğmeyi 'açtığınızda' elektrik devresini tamamlarsınız ve elektrik ve elektronların ampulden geçmesine neden olur ve ışığı 'AÇIK' duruma getirirsiniz.

İşte bir devrenin bazı temel unsurları:
  • Güç kaynağı: Bir pil veya duvar priziniz olabilir
  • İletken: Elektriği bir yerden bir yere taşıyan teller
  • Yük: Yukarıdaki örnekteki ampul gibi elektriğin gücü nedir
  • Anahtar: Elektrik akışını başlatmak için devreyi birbirine bağlayan anahtar
Elektrik güvenli midir?

Elektrik tehlikeli olabilir. Unutulmaması gereken bazı önemli noktalar:
  1. Asla elektrikle oynamayın.
  2. Her zaman elektrikli ekipmanla ilgili talimatları izleyin ve anlamıyorsanız annenizden veya babanızdan yardım isteyin.
  3. Bir prize uygun bir fiş dışında asla bir şey yapıştırmayın.
  4. Duvardan bir şey çıkarırken kablodan çekmeyin, fişi kullanın.
  5. Elektronik eşyaları, özellikle fişleri takılıysa asla suya koymayın.
  6. Elektrik kablolarının üzerine eşya koymayın. Kablolar hasar görebilir ve yangına neden olabilir.
Bunlar, elektrik kullanırken alınacak bazı güvenlik tedbirleridir. Emin değilseniz, ebeveynlerinize veya öğretmeninize danışın.